USLOVI PUTOVANJA

IZVOD IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA

NAČIN I USLOVI PRIJEMA PUTNIKA U AUTOBUSIMA
– Prijem i otprema putnika i prtljaga vrši se na autobuskim stanicama i stajalištima, koji moraju da ispunjavaju uslove za njihov bezbedan prijem i otpremu.
– Ukoliko nakon prijema putnika sa kartama ima slobodnih mesta, prevoznik je dužan da primi i preostale putnike po redu prijave putnika.
– Prevoznik može uskratiti dalji prevoz licu koje se u autobusu zatekne bez vozne karte.
– Putnik je dužan da prevozniku nadoknadi štetu nastalu usled svojstva ili stanja prtljaga, a prevoznik je dužan da putniku nadoknadi štetu, nastalu gubitkom ili oštećenjem prtljaga. Visina naknade štete, kao i pitanje odgovornosti utvrđuju se u skladu sa Zakonom o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.
– Ukoliko putnik predaje prtljag čija je sadržina velike vrednosti, o tome je dužan da obavesti vozno osoblje, radi unošenja u potvrdu o prijemu prtljaga njegove procenjene vrednosti. Za prevoz takvog prtljaga, utvrđuje se posebna naknada.

POVLASTICE ZA PREVOZ PUTNIKA
– Vozne karte se izdaju svim putnicima pod jednakim uslovima.
– Vozna karta se ne može izdati niti se mogu primati na prevoz:
– putnici oboleli od zaraznih bolesti,
– putnici u napitom stanju,
– putnici koji svojom odećom mogu oštetiti i uprljati unutrašnjost vozila,
– posmrtni ostaci,
– oružje,eksplozivi i eksplozivna sredstva,
– lako zapaljive, otrovne, radioaktivne, nagrizajuće, zarazne materije i organski peroksidi,
– životinje,
– predmeti sa kojima se može izvršiti povreda putnika ukoliko nisu propisno zaštićeni.

USKRAĆIVANJE PRAVA PREVOZA PUTNIKA I PRTLJAGA
– Vozno osoblje ima pravo da uskrati dalji prevoz putniku koji ne poseduje voznu kartu, putniku koji se dovede u stanje alkoholisanosti u toku vožnje, nedolično se ponaša prema drugim putnicima ili voznom osoblju, vređa ih i maltretira, ili na drugi način ugrožava bezbednost putnika, odnosno svojim ponašanjem i uznemiravanjem onemogućava vozno osoblje u nesmetanom radu i bezbednom upravljanju motornim vozilom, čime se ugrožavaju životi i imovina putnika, voznog osoblja i drugih učesnika u saobraćaju, nakon zaustavljanja vozila na mestu gde je to dozvoljeno.
– Vozno osoblje je obavezno da upozori putnika koji puši u autobusu da ugasi cigaretu, u skladu sa zakonskim propisima. Ukoliko putnik odbije da to učini, vozno osoblje ima pravo da tom putniku uskrati dalji prevoz nakon zaustavljanja vozila na mestu gde je to dozvoljeno.
U slučaju da i ukoliko vozno osoblje proceni da na bezbedan način ne može udaljiti putnika iz vozila, to će učiniti u prvoj autobuskoj stanici, o čemu će obavestiti radnika unutrašnjih poslova, radi pružanja asistencije, odnosno sačekaće sa polaskom do dolaska radnika MUP-a i udaljavanja putnika iz vozila.

VRSTA NAKNADE I DOPLATE ZA POSEBNE USLUGE

– Prevoznik ima pravo da sa putnikom zaključi ugovorom o prevozu posebnu naknadu u slučaju veće od utvrđene cene prevoza u slučajevima kada:
– putnik ukaže da prtljag koji predaje na prevoz, prelazi uobičajenu vrednost,
– vrši prevoz obolelih, ukoliko prevoz te osobe zahteva korišćenje više sedišta, može prouzrokovati zaustavljanje i zadržavanje vozila duže od utvrđenog vremena u redu vožnje,
– vrši prevoz ranjenih i invalidnih lica, čiji prevoz zahteva korišćenje više sedišta i posebnu negu od strane pratioca.

VAŽNOST KARTE
Povratna karta važi 60 dana od dana izdavanja, i ne može se koristiti dva puta u istom smeru.
KARTE SA POPUSTOM
Pravo na određenepopuste imaju:
deca od 4-10 godina,

Deca do 4 godina ne plaćaju kartu ali i nemaju svoje sedište.
ODJAVA PUTOVANJA / REFUNDIRAJE
Putovanje se može odjaviti, odnosno kupljena karta otkazati najkasnije 1 sat pre polaska autobusa.
U tom slučaju karta se refundira sa 10% umanjenja od ukupne cene karte.
UPLATA KARTE
Rezervisana karta može se uplatiti najkasnije do dana odredjenog putniku za uplatu od strane ovlašćenog radnika agencije, u suprotnom prevoznik ima pravo da izbriše rezervaciju.

PRTLJAG
Putnik svoj prtljag mora smestiti u za to predviđen prostor u autobusu uz određenu naknadu po cenovniku firme, osim jedne male ručne torbe koju ima pravo da unese u autobus s tim da ne ometa ostale putnike. Ručni prtljag koji se unese u autobus može se smestiti isključivo pored svojih nogu ili u galeriju autobusa, nikako na sedište.

Za svoj prtljag, putnik je obavezan da uzme prtljažnu kartu sa istim brojem koji je zalepljen i na torbi, i na kojoj piše cena prtljažne karte, i istu čuva do kraja putovanja kako bi mogao da uzme svoj prtljag iz autobusa po izlazku.
Strogo je zabranjeno ući u autobus sa životinjom bez dogovora sa agencijom.. Putnik sam snosi odgovornost za sadržaj svog prtljaga.

S poštovanjem,
VAŠ “ADIO”